-

Zorlu Performans Sanatları Merkezi tarafından etkinlikler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Zorlu PSM ile paylaşmış olduğum telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Zorlu PSM tarafından saklanmasına, kullanılmasına, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına onay veriyorum.